Ante Gabrić - isusovac, misionar
Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Cro sacro - hrvatska popularna duhovna glazba
Duhovna scena - popularna duhovna glazba
Duhovno vrelo - e-zine za duhovnost i religioznu kulturu
Filozofski fakultet Družbe Isusove
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove
FraMa band "Libertas" - Novi Marof
Franjevački samostan - Humac
Franjevači samostan - Visovac
Glas Koncila
Hercegovačka franjevačka provincija
Hrvatska biskupska konferencija
Hrvatska dominikanska provincija
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metod- Zagreb
Hrvatska franjevačka provincija sv. Jeronima - Zadar
Hrvatska kapucinska provincija sv. Leopolda B. Mandića
Hrvatska provincija Družbe Isusove (isusovci)
Hrvatska provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša
Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca
Hrvatska salezijanska provincija sv. Ivana Bosca
Hrvatska zajednica bračnih susreta
Hrvatske redovnice- HUVRP
Hrvatske uršulinke Rimske unije
Hrvatski franjevci (OFM) i franjevke
Hrvatski katolički radio
Hrvatski katolički zbor "MI"
Hrvatski linkovi - CRO-Links
Hrvatski redovnici - HKVRP
Hrvatsko društvo katoličkih novinara (HDKN)
Informativna katolička agencija (IKA) - Zagreb
Ivan Merz
Jordan - vjerska zajednica
Karmelićani
Katehetski salezijanski centar
Katolici na Internetu
Katolički bogoslovni fakultet - Zagreb
Katolički odgoj
Katoličko društvo djetića u Zagrebu
Kršćanska sadašnjost
Laudato - sakralna galerija
Liturgija na znakovnom jeziku
Međugorje - Svetište Kraljice Mira
Milosrdne sestre svetoga Križa - križarice
Molitvena zajednica Sveti Duh
Nacionalni katehetski ured HBK
Naša ognjišta
Novicijat franjevaca konventualaca
Obnovljeni život - časopis za religioznu kulturu
Papin posjet Hrvatskoj
Pazinski kolegij - klasična gimnazija
Pogled - katolički list za mlade
Radio Marija
Samostan-dvorac sestara milosrdnica - Lužnica
Samostan male braće - Dubrovnik
Svjetlo riječi
Teovizija - nakladnička kuća
Verbum - nakladna kuća
Veritas - Glasnik sv. Antuna Padovanskoga
Veritas - hrvatski marijnski portal
Zagrebačke provincije Družbe sestara milosrdnica
Zajednica Cenacolo - Campo della vita
Zvonik - katolički list
Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica
Župa Cirkvena
Župa Presvetog Trojstva - Nedelišće
Župa rođenja sv. Ivana Krstitelja - Sarvaš
Župa Navještenja BDM - Velika Gorica
Župa Srca Isusova - Rijeka
Župa Srca Isusova - Vinkovci
Župa sv. Ante Padovanskog - Žepče
Župa sv. Antuna Padovanskoga - Zagreb
Župa sv. Franje Ksaverskog - Zagreb
Župa sv. Jelene Križarice - Kastav
Župa sv. Josipa - Varaždin (Banfica)
Župa sv. Križa - Siget i Trnsko, Zagreb
Župa sv. Kvirina - Sisak
Župa sv. Leopolda Mandića - Zagreb
Župa sv. Luke Evanđelista - Travno, Zagreb
Župa sv. Martina - Podgajci Podravski
Župa sv. Mihaela - Gračani, Zagreb
Župa sv. Mihovila - Proložac
Župa sv. Vida - Vidovec
Župa Bezgrešnog začeća BDM - Valpovo
Župa Uznesenja BDM - Novigrad na Dobri
Župa Uznesenja BDM - Stenjevac, Zagreb
www.sveti-juraj.com
Župa Krapina
Župa Viškovo
Župa Sveti Petar Čvrstec
Župa Sveti Martin
Župa Nedelišće
Župa Sv. Križ