O ŽUPI BISAG

Prvi spomen o župi je iz 1409. godine kada se spominje župnik u Bisagu - Petar, a sama crkva se spominje 1501. kada su u njoj bila dva svećenika. Župa ima bogatu povijest i kulturu! Zemljopisno je prostrta uz gornji tok rijeke Lonje - u Lonjskom polju - uz staru prometnicu od Zagreba prema Varaždinu, uz koju je danas nova i moderna autocesta... Tu Lonjsko polje dotiču blagi brežuljci Zagrebačkog i Kalničkog gorja.
Ova starodrevna župa ima dvije lijepe i kulturno vrijedne crkve: župna crkva Sv. Marije Magdalene u samom mjestu Bisag, te crkvu-kapelu Sveta Tri kralja u Kominu. Tu valja pridodati i novoizgrađenu kapelu Svetog Ivana Krstitelja u Draškoviću, iz čega je vidljivo da su to tri pastoralna središta gotovo idealno raspoređena među 15 sela i zaselaka! Pod župu Bisag spadaju sljedeća sela: Čret, Borenec, Bisag, Tkalec, Mirkovec, Podvorec, Jarek, Drašković, Zrinščina, Radoišće, Tomaševec, Keleminovec, Novakovec, Šurdovec, Dubovec i Komin. Po posljednjem popisu - 2004./05. - župa ima 2.166 duša u 616 obitelji!

Na području župe su tri škole: osmogodišnja u samom mjestu, četverogodišnja u Kominu i Radoišću, koje pohađa oko 260 učenika. Nažalost jako je velik broj staračkih domaćinstava, jer već dugi niz godina broj umrlih nadmašuje broj rođenih. Tu su i dva groblja - Bisag i Komin. Budući da je bivše društvo poticalo gospodarski razvoj općinskih središta Sv. I. Zeline i Novog Marofa, u tom međuprostoru nema nikakve industrije, pa "usitnjena poljoprivreda" nema neke budućnosti... Pučanstvo je radničko, pa nakon posla /uglavnom Zagreb/ postaju marljivi poljodjelci i uzgajivači stoke.
Vjerski život?! Ja sam kao novi župnik zaorao u tu svoju svećeničku brazdu odano i predano koncem kolovoza 2004. godine, te se nadam da će donijeti ploda i roda i vjerujem da ima nade da iziđemo iz "jadnog hrvatskog prosjeka"!

O ŽUPNIKU

Milan Maksimilijan HERCEG rođen je 1954. godine u Slovenj Gradecu, a odrastao je i djetinjstvo proveo u župi Višnjica kraj Trakošćana. Tu je završio osnovnu školu. Klasičnu gimnaziju i studij teologije završio je u Zagrebu, gdje je 1980. godine zaređen za svećenika. Kao kapelan službovao je u Novskoj i u Loboru. 21 godinu upravljao je župom Sveti Petar Čvrstec kraj Križevaca, a od 2004. godine je župnik župe Bisag. Trenutno obnaša dužnost dekana Zelinskog dekanata.
Još od osnovne škole piše, osobito poeziju i popriličan je broj njegovih pjesama objavljen. 2003. godine njegova je pjesma "Dvorišće" proglašena najboljom na recitalu kajkavskog pjesništva J. Ozimec. 56 pjesama je uglazbljeno, od kojih su mnoge izvedene i nagrađene na festivalima...


Knjiga duhovnih misli - propovijedi za crkvenu godinu A pod naslovom "NE SKRIVAJTE SE IZA KRIŽA", komotno se može ubrojiti u njegov uspješan prozni opus. Upravo je u pripremi izdavanje dvije knjige propovijedi za godinu B i C!
kontakt: 042 616 225
098 374 233
e-mail:
rkt@zupa-bisag.com
osobni:
zaluzanec@net.hr